,

Kwaliteits- en projectmedewerker DIV (32 uur per week)

KWALITEITS- EN PROJECTMEDEWERKER DIV

Jeugd consulent

Friesland
32 uur
Bedrijfsvoering

 

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Wij hebben hiervoor een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. We streven naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

Team DIV heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. We zijn volop aan het bouwen aan onze informatiehuishouding! Jij wordt hiervoor in diverse projecten ingezet. Een grote uitdaging is de inrichting van het nieuw gekozen zaaksysteem en Document Management Systeem (DMS), met daarbij ook zicht op en visie over het archiefbeheer (en verantwoordelijkheden) van de diverse vakafdelingen. Je adviseert en ondersteunt gebruikers, vertaalt gebruikerswensen in praktische oplossingen en stelt beleid en procedures op waaronder ook het vervangingshandboek.

Wat ga je doen?

Je beheert en ontwikkelt de instrumenten voor een optimale digitale informatiehuishouding (Zaakgericht werken applicatie, DSP, ZTC, het DMS), inclusief de aansluiting met vakapplicaties

 • Je analyseert de (interne) klantwensen en vertaalt deze in gebruikersoplossingen (in applicaties, in processen) voor een optimaal archiefbeheer
 • Je adviseert proceseigenaren (gebruikers) over verantwoordelijkheden en bevoegdheden qua archiefbeheer in o.a. vakapplicaties en stelt mede beleid en processen op, op team- en organisatieniveau
 • Je stelt vervangingsbesluiten voor gedigitaliseerde processen op
 • Je verricht kwaliteitscontroles en stelt rapportages op, op de archieftaken in de organisatie en je bent een sparringpartner voor medewerkers
 • Je zet deelprojecten op het gebied van digitaal informatiebeheer op en leidt deze.

Dit heb jij in huis

 • Je hebt (minimaal) HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde HBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer, zoals SOD2 of HMDI. Rond je binnenkort een dergelijke opleiding af, dan kijken we ook uit naar je sollicitatie
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, Selectielijst Wet Open Overheid en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt enkele jaren werkervaring binnen het werkveld DIV en bij voorkeur als kwaliteitsmedewerker, recordmanager of in een vergelijkbare functie. Of je hebt een aantoonbare affiniteit met de doorontwikkeling van een (digitale) informatiehuishouding
 • Je hebt ervaring in het werken in projecten en zoekt daarin actief de samenwerking met gebruikers, Informatiemanagers, applicatiebeheerders of bijvoorbeeld de Privacy Officer
 • Je beweegt je gemakkelijk in projecten die qua invloed en belangen, tijdsduur, afhankelijkheid (van externe partijen) en de mate van details verschillen. Je toont je daarin soms flexibel, soms standvastig en weet telkens vervolgstappen te zetten en resultaten te bereiken
 • Je beschikt over een “helicopterview”, je overziet de materie en complexe verbanden en je komt vervolgens tot concrete adviezen en oplossingsrichtingen
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Recruitmenthuis biedt jou 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een vast dienstverband.
Het salaris bedraagt minimaal € 2.756,– en maximaal € 4.048 ,– bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 9, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.

Kom bij ons binnen

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard.

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

Medewerker semi-statische en openbare archieven (24 – 32 uur per week)

MEDWERKER SEMI-STATISCHE EN OPENBARE ARCHIEVEN

Jeugd consulent

Friesland
24 - 30 uren per week
Bedrijfsvoering

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Wij hebben hiervoor een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. We streven naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

Team DIV heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. Ook vertrekt een aantal collega’s, vanwege pensioengerechtigde leeftijd of een nieuwe uitdaging elders. Je krijgt alle kans om van deze functie een succes te maken. We leren graag van jouw ervaringen en willen je ook graag optimaal faciliteren in jouw ontwikkeling! Wij zijn volop aan het bouwen aan onze informatiehuishouding. Jij verzorgt als medewerker semi-statische en openbare archieven dat informatie uit de gemeentelijke (en private) archieven beschikbaar en toegankelijk is. Jij hebt een passie voor de cultuurhistorische waarde van onze archiefwaardige (gemeentelijke) informatie en zorgt deze optimaal bewaard en terug vindbaar blijft. En je hebt een adviesrol, vanwege de openbaarheid, permanente bewaring en vernietiging van gegevens.

Wat ga je doen?

 • Het beschikbaar en toegankelijk stellen van informatie/gegevens vanuit de gemeentelijke en private archieven (bijv. dossiervragen vanuit de organisatie of extern)
 • Het verzorgen van (cultuurhistorische) publieksvoorlichting
 • Het zorgdragen voor tentoonstellingen in het publiekscentrum
 • Contactpersoon zijn voor historische verenigingen en andere organisaties voor het bepalen van de historische waarde van private archieven voor de gemeentelijke archieven en zonodig separate afspraken over maken
 • Het zorgdragen voor de conservatie en restauratie van gemeentelijke archieven
 • Het dagelijkse toezicht op en de uitvoerende taken voor de semi-statische en openbare archieven
 • Het beheer van de depotlijst archieven
 • Het adviseren over de juiste inrichting en archivering conform de actuele selectielijst en daar zelf mede uitvoering aan geven
 • Het opvoeren en controleren van de vernietigingslijsten van analoge documenten uit de semi-statische archieven en daartoe het college adviseren
 • Het opstellen van de beschrijvende inventarissen en deze voor vaststelling voorleggen aan het college
 • De formele overbrenging van archieven naar de openbare archiefbewaarplaats

Dit heb jij in huis

Voor de functie van medewerker semi-statische en openbare archieven zoeken wij niet zomaar iemand. Jij hebt aantoonbaar affiniteit met de cultuurhistorische waarde van gegevens over onze gemeente(n). Jij hebt van nature belangstelling voor de historie van onze gemeente, straalt dit met trots uit naar belanghebbenden en je bent continu alert op archiefwaardige feiten. En, je ontwikkelt je visie mee als het gaat om (primaire) digitale dossiervorming en het realiseren van een e-depot. Het aandachtsgebied van deze functie is gemeente Tytsjerksteradiel. Je werkt nauw samen met je collega medewerker semi-statische en openbare archieven, die zich richt op gemeente Achtkarspelen.

 • Je hebt (minimaal) MBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde MBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer, zoals SOD1 en SOD2, of LARM en/of LRM. Bij sterke voorkeur bezit je de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer (VVA). Rond je binnenkort deze opleiding af, of wil je je als “high potential” ontwikkelen – met volle overtuiging – voor de functie medewerker semi-statische en openbare archieven? Dan kijken we ook uit naar je sollicitatie
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, de Selectielijst en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt – bij voorkeur- enkele jaren werkervaring binnen het werkveld DIV, bij voorkeur in een soortgelijke functie, of je wilt nu heel bewust deze stap nu maken
 • Je werkt dienstverlenend, nauwkeurig en systematisch. Zo kun jij, ook dankzij de onderzoeksgids en inventarislijst, altijd ontbrekende informatie terugvinden die een belanghebbende zo hard nodig heeft
 • Je bent analytisch en goed in staat om prioriteiten te bepalen in de grote m2 archiefblokken en de periodieke werkzaamheden die daarvoor nodig zijn
 • Je kunt duidelijk en concreet schriftelijk verslag uitbrengen en zonodig rapporteren, aan de archivaris, over de kwaliteit en ontwikkelingen in het semi-statisch en oud-archief
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

 Recruitmenthuis biedt jou 

 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een structurele invulling van 24 – 30 uren, afhankelijk van (aanvullende) financiële middelen die in het najaar van 2022 al dan niet beschikbaar komen.

Het salaris bedraagt minimaal € 2798,- en maximaal € 4109,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 9, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar

 Kom bij ons binnen
 
Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard.
 
 

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

,

Senior Adviseur DIV (28 – 32 uren per week)

SENIOR ADVISEUR DIV

Jeugd consulent

Friesland
28 - 32 uren per week
Bedrijfsvoering

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Wij hebben hiervoor een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. We streven naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

Het team DIV houdt zich bezig met het scannen van post, analoge en digitale archivering, digitalisering, zaakgericht werken, gebruikersondersteuning en advisering over onderwerpen die de documentaire informatievoorziening raken. Het team heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. Ook vertrekt een aantal collega’s, vanwege pensioengerechtigde leeftijd of een nieuwe uitdaging elders. Je krijgt alle kans om van deze functie een succes te maken. We leren graag van jouw ervaringen en willen je ook graag optimaal faciliteren in jouw ontwikkeling! We zijn volop aan het bouwen aan onze informatiehuishouding.

De functie kenmerkt zich door inhoudelijke senioriteit op het gebied van (digitale) documentaire informatievoorziening, informatiebeheer en archivering. Jij gaat aan de slag met het opstellen van beleid, zoals het tactisch beleidsplan informatiebeheer, voortkomend uit wet- en regelgeving of vanuit behoeften van de afdeling. Je vervult een initiërende rol, je adviseert vanuit jouw vakgebied bij de aanschaf, inrichting en het gebruik van informatie- en archiefsystemen. Je bent de steun en toeverlaat van het team bij complexe inhoudelijke vraagstukken. En, je werkt nauw samen met collega’s van Informatiemanagement om onze droom te realiseren; een informatievoorziening (en informatiehuishouding) zonder belemmeringen.

 • Je ontwikkelt beleid en werkprocessen, zoals het beleidsplan informatiebeheer of beleid voor vernietiging, en past deze toe
 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) over de uitvoering van de Archiefwet en (nieuwe) wet- en regelgeving. Zo geef je bijvoorbeeld advies over de selectie, waardering en vernietiging van analoge en digitale archieven. Tegelijk weet je ook de consequenties van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet Open Overheid goed toe te passen in onze werkprocessen en collega’s daarin mee te nemen
 • Je adviseert over werkprocessen, zoals bijvoorbeeld over de optimale inrichting en het beheer van ons nieuwe zaak- en document managementsysteem, en functioneert in zulke projecten als stevige gesprekspartner met een inhoudelijke visie over informatie- en archiefbeheer. De samenwerking met Informatiemanagement is daarbij essentieel
 • Met jouw inhoudelijke senioriteit en vakinhoudelijke kennis help je de ontwikkelrichting van het team DIV vorm te geven en daarvoor treed je op als inhoudelijk sparringpartner voor collega’s, en zonodig als de aanjager van (nieuwe) projecten
 • Als adviseur neem je deel aan (die) projecten, met als speerpunt: het initiëren en stimuleren van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor een goede, geordende en toegankelijke informatiehuishouding van de achterkant naar de voorkant van een proces
 • Jij adviseert over de juiste inrichtingsmethodieken (metadata), zodat informatie binnen vakapplicaties duurzaam toegankelijk en goed terug te vinden is
 • Je voert het secretariaat van het Strategisch Informatieoverleg (SIO) en adviseert directie en management over complexe informatiebeheervraagstukken.

Dit heb jij in huis

 • Je hebt (minimaal) HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde HBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer of recordbeheer, zoals SOD2, LRM of (voorheen) HDMI. Rond je binnenkort een dergelijke opleiding af, dan kijken we ook uit naar je sollicitatie
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, Selectielijst, Wet Open Overheid en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt enkele jaren werkervaring binnen het werkveld DIV en bij voorkeur als (senior) adviseur, kwaliteitsmedewerker, recordbeheerder of in een vergelijkbare functie
 • Je hebt ervaring in het werken in projecten en zoekt daarin actief de samenwerking met gebruikers, Informatiemanagers, applicatiebeheerders of bijvoorbeeld de Privacy Officer
 • Je beweegt je gemakkelijk in projecten die qua invloed en belangen, tijdsduur, afhankelijkheid en abstractieniveau verschillen. Je toont je daarin soms flexibel, soms standvastig en weet telkens pragmatisch vervolgstappen te zetten en resultaten te bereiken
 • Je beschikt over een “helicopterview”, je overziet de materie en complexe verbanden en je komt vervolgens tot concrete adviezen en oplossingsrichtingen die op draadvlag kunnen rekenen
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Recruitmenthuis biedt jou 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met uitzicht op vast bij goed functioneren.

Het salaris bedraagt minimaal €3017 ,- en maximaal €4562 ,– bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 10, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.

Kom bij ons binnen

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

Archivaris (16 uren per week)

ARCHIVARIS

Jeugd consulent

Friesland
16 uur
Bedrijfsvoering

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Wij hebben hiervoor een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. We streven naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

 

Het team DIV houdt zich bezig met het scannen van de post, archivering, digitalisering, zaakgericht werken, gebruikersondersteuning en advisering over onderwerpen die de documentaire informatievoorziening raken. Het team heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. Ook vertrekt een aantal collega’s, vanwege pensioengerechtigde leeftijd of een nieuwe uitdaging elders. Je krijgt alle kans om van deze functie een succes te maken. We leren graag van jouw ervaringen en willen je ook graag optimaal faciliteren in jouw ontwikkeling! We zijn volop aan het bouwen aan onze informatiehuishouding. Vanwege optimale functiescheiding zoeken we nu een eigen Archivaris, die beheerder en toezichthouder is van de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Jij deelt je bevindingen over de kwaliteit van ons informatie- en archiefbeheer, rapporteert hierover gevraagd en ongevraagd aan de colleges van B&W en het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij en stelt zo nodig verbeterplannen op. Jouw toezichthoudende rol slaagt, omdat je ook graag samenwerkt en verbindingen met sleutelfunctionarissen tot stand brengt.

Dit heb jij in huis

 • Je hebt (minimaal) HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde HBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer (SOD2 of LRM) en/of Archivistiek. Bij voorkeur ben je ook in bezit van de opleiding VVA. Rond je binnenkort een dergelijke opleiding af, of wil je deze opleiding(en) met volle overtuiging gaan volgen, dan kijken we ook uit naar je sollicitatie
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, Selectielijst, Wet Open Overheid en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt ruime jaren werkervaring binnen het werkveld DIV en bij voorkeur als archivaris, als kwaliteitsmedewerker of als archiefmedewerker met potentie om door te ontwikkelen naar een toezichthoudende rol
 • Je hebt meerdere jaren ervaring op het gebied van (cultureel) erfgoed en affiniteit met de (gemeentelijke) geschiedenis
 • Je hebt ervaring in het uitvoeren van analyses en audits en het gestructureerd uitzetten van actie-en verbeterplannen. Je zoekt daarin actief de samenwerking met Informatiemanagers, Clustercontrol / Concerncontrol of de Functionaris gegevensbescherming en bijvoorbeeld de Privacy Officer
 • Je hebt een natuurlijke overtuigingskracht, vanuit inhoudelijke expertise, maar je weet je ook flexibel op te stellen en aan te sluiten bij de gebruikers in de organisatie. Je toont je soms flexibel, soms standvastig en weet telkens de ander te motiveren tot verbetering en resultaten
 • Je beschikt over een “helicopterview”, je overziet de materie en complexe verbanden en je komt vervolgens tot concrete adviezen en oplossingsrichtingen
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Recruitmenthuis biedt jou 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een vast dienstverband.
Ben je in een vergelijkbare functie werkzaam voor een andere gemeente, of samenwerkingsverband, of Streekarchief, en wil je dit combineren met deze functie? We staan er zeker voor open en bespreken graag de mogelijkheden, ook als dat inhuur of detachering betekent!
 
Het salaris bedraagt minimaal € 3017,– en maximaal € 4562,– bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 10, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.
 
We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.
Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.

Kom bij ons binnen

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard!

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

Meewerkend Coördinator DIV (+/- 32-36 uren per week)

MEEWERKEND COÖRDINATOR DIV

JConCsulentCoordinator Div

Friesland
32 - 36 uur
Bedrijfsvoering

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Daarvoor is een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. De gemeente streeft naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

Het team DIV houdt zich bezig met postregistratie, analoge en digitale archivering, digitalisering, zaakgericht werken, gebruikersondersteuning en advisering over onderwerpen die de documentaire informatievoorziening raken. Het team heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. Ook vertrekt een aantal collega’s, vanwege pensioengerechtigde leeftijd of een nieuwe uitdaging elders. Het team DIV is in beweging, net zoals het vakgebied van documentaire informatievoorziening. We hebben volop ambities en uitdagingen, zoals een informatievoorziening (en -huishouding) zonder belemmeringen.
 
Vanwege de ontwikkelingen binnen het team en die ambities, zoeken we een meewerkend coördinator DIV. Als coördinator van het team DIV (7,6 fte) help je het team verder te ontwikkelen:
 
 • Je bewaakt de kwaliteit en verstevigt het projectmatig werken aan onze informatiehuishouding. Dit doe je door te coachen op kwaliteit (in nauwe samenwerking met de teamleider) en door de meer complexe werkzaamheden en projecten inhoudelijk te toetsen aan bijvoorbeeld de Archiefwet
 • Je optimaliseert en onderhoudt een integrale planning welke inzicht en structuur biedt om zodoende o.a. (bij) te kunnen sturen op prioriteiten. Je werkt hierin nauw samen met de senior Adviseur en teamleider
 • Verder draag je zorg voor een evenwichtige werkverdeling en zit je het inhoudelijk werkoverleg voor
 • De werkprocessen zijn in de samenwerking nog niet optimaal geharmoniseerd
 • Samen met de teamleider draag je zorg voor verdere harmonisatie, je bereidt daartoe samen met het team besluiten voor en stuur je op de opvolging hiervan
 • Daarnaast treed je op als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het betreffende vakgebied
 • Ook verzorg je vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden en ben je informant bij gesprekken in het kader van de jaarlijkse gesprekscyclus.
 • Als meewerkend coördinator DIV heb je naast coachende taken op de vakinhoud en op de professionaliteit van de medewerker, ook eigen vakinhoudelijke taken
 • Je adviseert in projecten die gericht zijn op een duurzaam toegankelijk informatiebeheer. Concrete voorbeelden zijn het ontwikkelen – in samenspraak met de senior Adviseur- van beleid voor bijvoorbeeld de Wet Open Overheid, het tactisch beleid informatiebeheer of een kwaliteitssystematiek die continue leren en (door)ontwikkelen tot doel heeft
 • Je adviseert het team en de organisatie over complexe vraagstukken op het gebied van informatie- en archiefbeheer
 • Je neemt daarvoor als inhoudelijk expert ook deel aan projectgroepen en brengt daarvoor kennis en vaardigheden over aan het team DIV.

Dit heb jij in huis

 • Je hebt (minimaal) HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde HBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer, zoals SOD2, LRM, IDM of HDMI
 • Je hebt meerdere jaren werkervaring als senior adviseur (met coördinatietaken), coördinator of teamleider van een afdeling DIV
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, Selectielijst, Wet Open Overheid en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt ervaring met het verder vormgeven van een team, op basis van een tijdelijke inhoudelijke ontwikkelopdracht in combinatie met een coachende rol
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Onder ons dak

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard!

Recruitmenthuis biedt jou 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving, voor de duur van één jaar. Het salaris bedraagt minimaal € 3326,– en maximaal € 4903,– bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 10 + coördinatiemodule) , CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.
We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.
Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.
 
 

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!