,

Kwaliteits- en projectmedewerker DIV (32 uur per week)

KWALITEITS- EN PROJECTMEDEWERKER DIV

Jeugd consulent

Friesland
32 uur
Bedrijfsvoering

 

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Wij hebben hiervoor een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. We streven naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

Team DIV heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. We zijn volop aan het bouwen aan onze informatiehuishouding! Jij wordt hiervoor in diverse projecten ingezet. Een grote uitdaging is de inrichting van het nieuw gekozen zaaksysteem en Document Management Systeem (DMS), met daarbij ook zicht op en visie over het archiefbeheer (en verantwoordelijkheden) van de diverse vakafdelingen. Je adviseert en ondersteunt gebruikers, vertaalt gebruikerswensen in praktische oplossingen en stelt beleid en procedures op waaronder ook het vervangingshandboek.

Wat ga je doen?

Je beheert en ontwikkelt de instrumenten voor een optimale digitale informatiehuishouding (Zaakgericht werken applicatie, DSP, ZTC, het DMS), inclusief de aansluiting met vakapplicaties

 • Je analyseert de (interne) klantwensen en vertaalt deze in gebruikersoplossingen (in applicaties, in processen) voor een optimaal archiefbeheer
 • Je adviseert proceseigenaren (gebruikers) over verantwoordelijkheden en bevoegdheden qua archiefbeheer in o.a. vakapplicaties en stelt mede beleid en processen op, op team- en organisatieniveau
 • Je stelt vervangingsbesluiten voor gedigitaliseerde processen op
 • Je verricht kwaliteitscontroles en stelt rapportages op, op de archieftaken in de organisatie en je bent een sparringpartner voor medewerkers
 • Je zet deelprojecten op het gebied van digitaal informatiebeheer op en leidt deze.

Dit heb jij in huis

 • Je hebt (minimaal) HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde HBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer, zoals SOD2 of HMDI. Rond je binnenkort een dergelijke opleiding af, dan kijken we ook uit naar je sollicitatie
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, Selectielijst Wet Open Overheid en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt enkele jaren werkervaring binnen het werkveld DIV en bij voorkeur als kwaliteitsmedewerker, recordmanager of in een vergelijkbare functie. Of je hebt een aantoonbare affiniteit met de doorontwikkeling van een (digitale) informatiehuishouding
 • Je hebt ervaring in het werken in projecten en zoekt daarin actief de samenwerking met gebruikers, Informatiemanagers, applicatiebeheerders of bijvoorbeeld de Privacy Officer
 • Je beweegt je gemakkelijk in projecten die qua invloed en belangen, tijdsduur, afhankelijkheid (van externe partijen) en de mate van details verschillen. Je toont je daarin soms flexibel, soms standvastig en weet telkens vervolgstappen te zetten en resultaten te bereiken
 • Je beschikt over een “helicopterview”, je overziet de materie en complexe verbanden en je komt vervolgens tot concrete adviezen en oplossingsrichtingen
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Recruitmenthuis biedt jou 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een vast dienstverband.
Het salaris bedraagt minimaal € 2.756,– en maximaal € 4.048 ,– bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 9, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.

Kom bij ons binnen

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard.

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

Medewerker semi-statische en openbare archieven (24 – 32 uur per week)

MEDWERKER SEMI-STATISCHE EN OPENBARE ARCHIEVEN

Jeugd consulent

Friesland
24 - 30 uren per week
Bedrijfsvoering

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Wij hebben hiervoor een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. We streven naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

Team DIV heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. Ook vertrekt een aantal collega’s, vanwege pensioengerechtigde leeftijd of een nieuwe uitdaging elders. Je krijgt alle kans om van deze functie een succes te maken. We leren graag van jouw ervaringen en willen je ook graag optimaal faciliteren in jouw ontwikkeling! Wij zijn volop aan het bouwen aan onze informatiehuishouding. Jij verzorgt als medewerker semi-statische en openbare archieven dat informatie uit de gemeentelijke (en private) archieven beschikbaar en toegankelijk is. Jij hebt een passie voor de cultuurhistorische waarde van onze archiefwaardige (gemeentelijke) informatie en zorgt deze optimaal bewaard en terug vindbaar blijft. En je hebt een adviesrol, vanwege de openbaarheid, permanente bewaring en vernietiging van gegevens.

Wat ga je doen?

 • Het beschikbaar en toegankelijk stellen van informatie/gegevens vanuit de gemeentelijke en private archieven (bijv. dossiervragen vanuit de organisatie of extern)
 • Het verzorgen van (cultuurhistorische) publieksvoorlichting
 • Het zorgdragen voor tentoonstellingen in het publiekscentrum
 • Contactpersoon zijn voor historische verenigingen en andere organisaties voor het bepalen van de historische waarde van private archieven voor de gemeentelijke archieven en zonodig separate afspraken over maken
 • Het zorgdragen voor de conservatie en restauratie van gemeentelijke archieven
 • Het dagelijkse toezicht op en de uitvoerende taken voor de semi-statische en openbare archieven
 • Het beheer van de depotlijst archieven
 • Het adviseren over de juiste inrichting en archivering conform de actuele selectielijst en daar zelf mede uitvoering aan geven
 • Het opvoeren en controleren van de vernietigingslijsten van analoge documenten uit de semi-statische archieven en daartoe het college adviseren
 • Het opstellen van de beschrijvende inventarissen en deze voor vaststelling voorleggen aan het college
 • De formele overbrenging van archieven naar de openbare archiefbewaarplaats

Dit heb jij in huis

Voor de functie van medewerker semi-statische en openbare archieven zoeken wij niet zomaar iemand. Jij hebt aantoonbaar affiniteit met de cultuurhistorische waarde van gegevens over onze gemeente(n). Jij hebt van nature belangstelling voor de historie van onze gemeente, straalt dit met trots uit naar belanghebbenden en je bent continu alert op archiefwaardige feiten. En, je ontwikkelt je visie mee als het gaat om (primaire) digitale dossiervorming en het realiseren van een e-depot. Het aandachtsgebied van deze functie is gemeente Tytsjerksteradiel. Je werkt nauw samen met je collega medewerker semi-statische en openbare archieven, die zich richt op gemeente Achtkarspelen.

 • Je hebt (minimaal) MBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde MBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer, zoals SOD1 en SOD2, of LARM en/of LRM. Bij sterke voorkeur bezit je de opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer (VVA). Rond je binnenkort deze opleiding af, of wil je je als “high potential” ontwikkelen – met volle overtuiging – voor de functie medewerker semi-statische en openbare archieven? Dan kijken we ook uit naar je sollicitatie
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, de Selectielijst en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt – bij voorkeur- enkele jaren werkervaring binnen het werkveld DIV, bij voorkeur in een soortgelijke functie, of je wilt nu heel bewust deze stap nu maken
 • Je werkt dienstverlenend, nauwkeurig en systematisch. Zo kun jij, ook dankzij de onderzoeksgids en inventarislijst, altijd ontbrekende informatie terugvinden die een belanghebbende zo hard nodig heeft
 • Je bent analytisch en goed in staat om prioriteiten te bepalen in de grote m2 archiefblokken en de periodieke werkzaamheden die daarvoor nodig zijn
 • Je kunt duidelijk en concreet schriftelijk verslag uitbrengen en zonodig rapporteren, aan de archivaris, over de kwaliteit en ontwikkelingen in het semi-statisch en oud-archief
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

 Recruitmenthuis biedt jou 

 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een structurele invulling van 24 – 30 uren, afhankelijk van (aanvullende) financiële middelen die in het najaar van 2022 al dan niet beschikbaar komen.

Het salaris bedraagt minimaal € 2798,- en maximaal € 4109,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 9, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar

 Kom bij ons binnen
 
Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard.
 
 

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

,

Senior Adviseur DIV (28 – 32 uren per week)

SENIOR ADVISEUR DIV

Jeugd consulent

Friesland
28 - 32 uren per week
Bedrijfsvoering

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Wij hebben hiervoor een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. We streven naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

Het team DIV houdt zich bezig met het scannen van post, analoge en digitale archivering, digitalisering, zaakgericht werken, gebruikersondersteuning en advisering over onderwerpen die de documentaire informatievoorziening raken. Het team heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. Ook vertrekt een aantal collega’s, vanwege pensioengerechtigde leeftijd of een nieuwe uitdaging elders. Je krijgt alle kans om van deze functie een succes te maken. We leren graag van jouw ervaringen en willen je ook graag optimaal faciliteren in jouw ontwikkeling! We zijn volop aan het bouwen aan onze informatiehuishouding.

De functie kenmerkt zich door inhoudelijke senioriteit op het gebied van (digitale) documentaire informatievoorziening, informatiebeheer en archivering. Jij gaat aan de slag met het opstellen van beleid, zoals het tactisch beleidsplan informatiebeheer, voortkomend uit wet- en regelgeving of vanuit behoeften van de afdeling. Je vervult een initiërende rol, je adviseert vanuit jouw vakgebied bij de aanschaf, inrichting en het gebruik van informatie- en archiefsystemen. Je bent de steun en toeverlaat van het team bij complexe inhoudelijke vraagstukken. En, je werkt nauw samen met collega’s van Informatiemanagement om onze droom te realiseren; een informatievoorziening (en informatiehuishouding) zonder belemmeringen.

 • Je ontwikkelt beleid en werkprocessen, zoals het beleidsplan informatiebeheer of beleid voor vernietiging, en past deze toe
 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) over de uitvoering van de Archiefwet en (nieuwe) wet- en regelgeving. Zo geef je bijvoorbeeld advies over de selectie, waardering en vernietiging van analoge en digitale archieven. Tegelijk weet je ook de consequenties van nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet Open Overheid goed toe te passen in onze werkprocessen en collega’s daarin mee te nemen
 • Je adviseert over werkprocessen, zoals bijvoorbeeld over de optimale inrichting en het beheer van ons nieuwe zaak- en document managementsysteem, en functioneert in zulke projecten als stevige gesprekspartner met een inhoudelijke visie over informatie- en archiefbeheer. De samenwerking met Informatiemanagement is daarbij essentieel
 • Met jouw inhoudelijke senioriteit en vakinhoudelijke kennis help je de ontwikkelrichting van het team DIV vorm te geven en daarvoor treed je op als inhoudelijk sparringpartner voor collega’s, en zonodig als de aanjager van (nieuwe) projecten
 • Als adviseur neem je deel aan (die) projecten, met als speerpunt: het initiëren en stimuleren van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor een goede, geordende en toegankelijke informatiehuishouding van de achterkant naar de voorkant van een proces
 • Jij adviseert over de juiste inrichtingsmethodieken (metadata), zodat informatie binnen vakapplicaties duurzaam toegankelijk en goed terug te vinden is
 • Je voert het secretariaat van het Strategisch Informatieoverleg (SIO) en adviseert directie en management over complexe informatiebeheervraagstukken.

Dit heb jij in huis

 • Je hebt (minimaal) HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde HBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer of recordbeheer, zoals SOD2, LRM of (voorheen) HDMI. Rond je binnenkort een dergelijke opleiding af, dan kijken we ook uit naar je sollicitatie
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, Selectielijst, Wet Open Overheid en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt enkele jaren werkervaring binnen het werkveld DIV en bij voorkeur als (senior) adviseur, kwaliteitsmedewerker, recordbeheerder of in een vergelijkbare functie
 • Je hebt ervaring in het werken in projecten en zoekt daarin actief de samenwerking met gebruikers, Informatiemanagers, applicatiebeheerders of bijvoorbeeld de Privacy Officer
 • Je beweegt je gemakkelijk in projecten die qua invloed en belangen, tijdsduur, afhankelijkheid en abstractieniveau verschillen. Je toont je daarin soms flexibel, soms standvastig en weet telkens pragmatisch vervolgstappen te zetten en resultaten te bereiken
 • Je beschikt over een “helicopterview”, je overziet de materie en complexe verbanden en je komt vervolgens tot concrete adviezen en oplossingsrichtingen die op draadvlag kunnen rekenen
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Recruitmenthuis biedt jou 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met uitzicht op vast bij goed functioneren.

Het salaris bedraagt minimaal €3017 ,- en maximaal €4562 ,– bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 10, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.

We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.

Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.

Kom bij ons binnen

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

Archivaris (16 uren per week)

ARCHIVARIS

Jeugd consulent

Friesland
16 uur
Bedrijfsvoering

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om zelfstandig te blijven. Wij hebben hiervoor een werkmaatschappij opgericht die in opdracht van beide gemeenten de uitvoerende en dienstverlenende taken uitvoert. We streven naar een netwerkorganisatie waar collega’s samenwerken op basis van vertrouwen en waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. De wensen en behoeften van onze inwoners op het gebied van wonen, werken, ondernemen en samen leven staan centraal in alles wat we doen.

 

Het team DIV houdt zich bezig met het scannen van de post, archivering, digitalisering, zaakgericht werken, gebruikersondersteuning en advisering over onderwerpen die de documentaire informatievoorziening raken. Het team heeft onlangs een reorganisatie afgerond. Medewerkers zijn geplaatst in nieuwe, toekomstbestendige functies. Ook vertrekt een aantal collega’s, vanwege pensioengerechtigde leeftijd of een nieuwe uitdaging elders. Je krijgt alle kans om van deze functie een succes te maken. We leren graag van jouw ervaringen en willen je ook graag optimaal faciliteren in jouw ontwikkeling! We zijn volop aan het bouwen aan onze informatiehuishouding. Vanwege optimale functiescheiding zoeken we nu een eigen Archivaris, die beheerder en toezichthouder is van de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Jij deelt je bevindingen over de kwaliteit van ons informatie- en archiefbeheer, rapporteert hierover gevraagd en ongevraagd aan de colleges van B&W en het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij en stelt zo nodig verbeterplannen op. Jouw toezichthoudende rol slaagt, omdat je ook graag samenwerkt en verbindingen met sleutelfunctionarissen tot stand brengt.

Dit heb jij in huis

 • Je hebt (minimaal) HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een behaalde HBO-opleiding op het gebied van Informatiebeheer (SOD2 of LRM) en/of Archivistiek. Bij voorkeur ben je ook in bezit van de opleiding VVA. Rond je binnenkort een dergelijke opleiding af, of wil je deze opleiding(en) met volle overtuiging gaan volgen, dan kijken we ook uit naar je sollicitatie
 • Je hebt kennis van de diverse (nieuwe) wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet, Selectielijst, Wet Open Overheid en aan het vakgebied gerelateerde wetgeving zoals de AVG
 • Je hebt ruime jaren werkervaring binnen het werkveld DIV en bij voorkeur als archivaris, als kwaliteitsmedewerker of als archiefmedewerker met potentie om door te ontwikkelen naar een toezichthoudende rol
 • Je hebt meerdere jaren ervaring op het gebied van (cultureel) erfgoed en affiniteit met de (gemeentelijke) geschiedenis
 • Je hebt ervaring in het uitvoeren van analyses en audits en het gestructureerd uitzetten van actie-en verbeterplannen. Je zoekt daarin actief de samenwerking met Informatiemanagers, Clustercontrol / Concerncontrol of de Functionaris gegevensbescherming en bijvoorbeeld de Privacy Officer
 • Je hebt een natuurlijke overtuigingskracht, vanuit inhoudelijke expertise, maar je weet je ook flexibel op te stellen en aan te sluiten bij de gebruikers in de organisatie. Je toont je soms flexibel, soms standvastig en weet telkens de ander te motiveren tot verbetering en resultaten
 • Je beschikt over een “helicopterview”, je overziet de materie en complexe verbanden en je komt vervolgens tot concrete adviezen en oplossingsrichtingen
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal waarbij passieve beheersing van de Friese taal een pre is.

Recruitmenthuis biedt jou 

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving waarin je kunt groeien en doorontwikkelen. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor de duur van één jaar, met de intentie van een vast dienstverband.
Ben je in een vergelijkbare functie werkzaam voor een andere gemeente, of samenwerkingsverband, of Streekarchief, en wil je dit combineren met deze functie? We staan er zeker voor open en bespreken graag de mogelijkheden, ook als dat inhuur of detachering betekent!
 
Het salaris bedraagt minimaal € 3017,– en maximaal € 4562,– bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (functieschaal 10, CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Voldoe je (nog) niet volledig aan het gewenste profiel, dan kan er sprake zijn van plaatsing in een aanloopschaal.
 
We hebben goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het brutosalaris. In dit budget is onder andere de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage opgenomen. Daarnaast neem je deel aan de pensioenregeling bij het ABP.
Ook ontvang je jaarlijks een algemene netto onkostenvergoeding van € 350,- bij een fulltime dienstverband en heb je naast het wettelijk verlof van 144 uren ook nog 36 uur extra verlof op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Bij deeltijd is dit naar evenredigheid. Daarnaast ontvang je op basis van de CAO een bijdrage in de kosten van de zorgverzekeraar.

Kom bij ons binnen

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard!

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Fokko!

06 539 464 87
fokko@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

,

Adviseur Bodem

Adviseur Bodem

bELEIDSADVISEUR ro

Overijssel
18 - 32 uur
Fysieke Leefomgeving

Adviseur Bodem 

Als adviseur bodem leg jij de link tussen bedrijven en de overheid. Samen ga je opzoek naar oplossingen om aan te sluiten bij wet- en regelgeving. Hierbij geef jij een advies wat ervoor zorgt dat we samen de leefomgeving mooi houden en waarbij jij de positie van bedrijven versterkt! 

Jouw taken in deze functie

Jij:

 • Ondersteunt de regiogemeenten en de provincie bij een diversiteit aan bodemvraagstukken
 • Treedt op als adviseur in de bodemvraagstukken in het kader van de wet bodembescherming, de WABO en het besluit bodemkwaliteit 
 • Versterkt de bodeminformatie, adviseert over en beoordeelt meldingen en bodemonderzoeken
 • Verwerkt bodemonderzoeken in het bodeminformatiesysteem (ibis) 
 • Voert overleg met initiatiefnemers, opdrachtgevers en toezichthouders

Dit heb jij in huis

Heb jij een positieve instelling? Ben jij iemand die constructief en proactief naar oplossingen zoekt? Ben je creatief en flexibel? 
Dan krijg jij vast en zeker energie van deze functie!

Daarnaast heb jij:

 • Een relevante afgeronde hbo opleiding
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur bodem binnen een overheidsinstantie 
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling

Kom bij ons binnen!

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard!

Recruitmenthuis biedt jou

 • Een leaseauto (of kilometervergoeding mocht daar je voorkeur naar uit gaan)
 • Kennissessies samen met je collega’s waarbij jij jouw kennis up to date kan houden 
 • Je bent geen nummertje en dat zal je ook nooit worden. Je hebt één aanspreekpunt binnen de organisatie die samen met jou kijkt naar je ambities en wensen in het vervolg van je carrière 
 • Opleidingsbudget 
 • Een netwerk van professionals waar je altijd op terug kan vallen
 • Wij investeren in jouw vitaliteit op je werk
 • Leuke teamuitjes 

Nieuwsgierig?

Wil jij meer weten over deze vacature of wat het Recruitmenthuis voor jou kan betekenen? De koffie staat altijd klaar!

06 82869476
elisabeth@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

,

Recruiter Overheid

Ervaren recruiter Overheid

Recruiter

Groningen
32-40 uur
Intern bij Recruitmenthuis

Ben jij proactief, ondernemend en heb jij zin om de komende jaren jezelf en de organisatie Recruitmenthuis verder te ontwikkelen?

Beschik je daarnaast over een gezonde dosis humor? Lees dan vooral verder!

Recruitmenthuis is een ondernemend en nuchter detacheringsbureau. Bij ons staan kwaliteit en medewerkerstevredenheid centraal. We benutten kansen en denken in oplossingen. Dit kunnen we doen omdat we openstaan voor samenwerkingen en nieuwe ideeën. Wij zijn op zoek naar een ervaren recruiter, die ons gezellige, dynamische en hardwerkende team in Groningen komt versterken.

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

Binnen Recruitmenthuis staat onze gedetacheerde collega centraal. Dit betekent dat wij alles op alles zetten om een opdracht te vinden welke (perfect) aansluit bij de wensen op het gebied van ontwikkeling, perspectief en werk en privé balans. Als recruiter ben je een manusje van alles waarbij je talentvolle kandidaten matcht en coacht. Je weet hierbij de toppers boven water te krijgen en te enthousiasmeren om voor onze organisatie bij een van onze opdrachtgevers aan de slag te gaan.

Hierbij maak je onder andere gebruik van cv-banken, boolean search, social media maar vooral je eigen gedrevenheid. Daarnaast wil iedereen wat van je, dus ben je gewend om goed prioriteiten te kunnen stellen. Je fungeert als contactpersoon voor onze gedetacheerde collega’s en help je ze verder in hun loopbaan. 

 • Werving en selectie van kandidaten voor onze opdrachtgevers binnen het domein fysieke leefomgeving of sociaal domein. Hierbij ben jij zelf verantwoordelijk voor het plan van aanpak.
 • Het (zelfstandig) voeren van intakes, sollicitatie-, evaluatie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met professionals.
 • Het schrijven van pakkende en originele vacatureteksten, inzetten van verschillende marketingtools (social media, gesponsorde vacatures, onze website en diverse jobboards).
 • Jij bent het aanspreekpunt voor onze gedetacheerde professionals. Hierin fungeer je in verschillende rollen op basis van de behoefte van de professional.
 • Samen met ons team van recruiters kijken naar nieuwe kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarop we kunnen inspelen.

Recruitmenthuis biedt jou

 • Een uitdagende baan met divers takenpakket, waarbij je de mogelijkheid krijgt om jezelf verder te ontwikkelen als professional binnen het vakgebied maar ook daarbuiten.
 • Werkzaam op ons kantoor in Groningen. Waarbij je de mogelijkheid hebt om ook op de andere kantoren te gaan werken om te sparren met jouw collega’s in andere regio’s.
 • Betrokken en ondernemende collega’s. Een prettige en informele werksfeer waarbij de lunch dagelijks voor je klaarstaat en de vrijdagmiddagborrel of een hardloopsessie (voor de fanatiekelingen) uiteraard niet kan worden overgeslagen.
 • Marktconform salaris op basis van jouw ervaring (€ 2.500,- tot € 4.000,- o.b.v. fulltime), laptop, IPhone en leaseauto (categorie A, of B)
 • Op basis van 40 uur, 5 weken vakantie!
 • Leuke extra’s zoals uitjes met het hele team, sportactiviteiten, borrels en incentives.
 • Perspectief binnen de organisatie op persoonlijk (o.a. trainingen) en professioneel vlak.
 • Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie (bijvoorbeeld Senior, Vestigingsmanager)

 

Dit heb jij in huis

Je bent communicatief sterk, ondernemend, denkt in oplossingen en kan goed samenwerken. Verder is het gewenst dat je in het bezit bent van:

 • Een afgeronde commerciële MBO of HBO opleiding en werkervaring binnen de arbeidsbemiddeling of dienstverlening (pre).
 • Je bent beschikbaar voor 32- 40 uur en bereid om die stap extra te zetten als dat nodig is om een succes te behalen.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Een flexibele instelling en proactieve werkhouding.
 • Goede communicatieve vaardigheden.

 Ben je benieuwd naar ons verhaal of wil je graag een bijdrage leveren aan de uitdagingen van morgen? We maken graag kennis, zijn benieuwd naar jouw ambities en staan altijd open voor nieuwe ideeën.

Recruitmenthuis; waar kwaliteit onze fundering is en jij je thuis voelt.

 

Solliciteren doe je zo

Past deze functie helemaal bij jou en heb je interesse voor deze functie? Solliciteer dan direct! Neem voor meer informatie gerust contact op met Naomi van Elk via 06 407 067 13.

Nieuwsgierig?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan snel contact op met Naomi!

06 407 067 13
administratie@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

, ,

Vergunningverlener WABO

VERGUNNINGVERLENER WABO

Vergunningverlener WABO

Regio Noord en Midden
16 - 36 uur
Fysieke Leefomgeving

Als vergunningverlener kijk je of een initiatief passend is binnen het huidige bestemmingsplan. Wij tackelen dit liever aan de voorkant, laten we het samen passend proberen te maken. 

Samen constructief werken aan de leefomgeving dat is wat wij willen stimuleren. Ben jij een ervaren vergunningverlener WABO en wil jij meer dan alleen vergunningen verlenen; dan is dit je kans!

Word schakel tussen praktijk en opleiding, begeleid junioren en neem ze mee in jouw kennis en kunde! Iets voor jou? Wij komen graag met jou in contact. 
Kom ons team van professionals binnen de Fysieke Leefomgeving versterken! 

Dit is wat jij gaat doen

Als vergunningverlener WABO heb je een veelzijdige en gevarieerde baan. Je hebt regelmatig contact met burgers en je houdt je bezig met het beoordelen van (complexe) vergunningaanvragen. Daarnaast pak je de volgende werkzaamheden op:

 • Toetsen van aanvragen aan bestemmingsplan en bouwbesluit
 • Inboeken en afhandelen van aanvragen
 • Beantwoorden van vragen over vergunning vrij bouwen en omgevingsvergunningen
 • Geven van advies over de mogelijkheden bij omgevingsvergunningen

Recruitmenthuis biedt jou

 • Een salaris passend bij je ervaring 
 • Een persoonlijk ontwikkelingsplan 
 • Een (vaste)aanstelling 
 • Een opleidingsbudget 
 • Mogelijkheden om je te ontwikkelen als coach
 • Lease-auto 
 • Vast contactpersoon die altijd voor jou klaarstaat!
 • Goede Secundaire arbeidsvoorwaarden

Dit heb jij in huis

Je bent communicatief sterk en kunt goed in teamverband werken. Verder is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van:

 • Minimaal HBO+ werk en denkniveau
 • Recente werkervaring als vergunningverlener bij een overheidsinstelling
 • Recente kennis van relevante wet- en regelgeving

Onder ons dak huist passie!

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard!

Kom bij ons binnen

Werk jij graag op basis van detachering en ben je benieuwd wat Recruitmenthuis voor jou als werkgever kan betekenen? Reageer dan direct door onderstaande stappen te volgen. Wil je eerst nog een aantal vragen stellen, neem dan gerust contact op met Femke(Regio Noord) of Elisabeth (Regio Midden).

Nieuwsgierig?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan snel contact op met Femke!

06 820 626 12
femke@rhuis.nl

Nieuwsgierig?

Wil jij meer weten over deze vacature of wat het Recruitmenthuis voor jou kan betekenen? De koffie staat altijd klaar!

06 82869476
elisabeth@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

, , ,

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING

bELEIDSMEDEWERKER rUIMTELIJKE oRDENING

Friesland, Groningen en Drenthe
24 - 36 uur
Fysieke Leefomgeving

Ben jij de Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening die enthousiast wordt van het werken bij een gemeente met (grote) ruimtelijke projecten, waar geen dag of dossier hetzelfde is? Volg jij de ontwikkelingen in het omgevingsrecht op de voet, ben jij resultaatgericht en neem jij de eerste stap voor het maken van verbinding? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor ons team Fysieke Leefomgeving en diverse gemeenten in Friesland zijn wij voor 24 – 26 uur per week op zoek naar Beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening die de nodige ervaring met zich meebrengen.

Dit is wat jij gaat doen

Als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening vervul je een sleutelpositie in het proces rondom ruimtelijke initiatieven. Je behandelt, beoordeelt en toetst ruimtelijke ontwikkelingen. Je adviseert projectleiders, het management en het bestuur over ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast zoek je draagvlak voor beleid(strategieën) waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen en presenteert effecten en beleidsdoelstellingen. Verder zit er in je takenpakket onder andere:

 • Opstellen van bestemmingsplannen
 • Behandelen van vragen op gebied van omgevingsrecht
 • Begeleiden van Wabo procedures

Recruitmenthuis biedt jou

 • Salaris afhankelijk van jouw ervaring tussen € 3200 en € 6000,- bruto bij 36 uur per week
 • Een (vast) contract
 • Individueel keuzebudget te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling
 • Toegang tot inhoudelijke kennissessies
 • De mogelijkheid om te kiezen tussen een leaseauto, km-vergoeding of volledige vergoeding van het openbaar vervoer

Dit heb jij in huis

Je beschikt over een proactieve houding en werkt graag samen met andere disciplines. Daarnaast is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van:

 • Een relevante afgeronde HBO-opleiding (bijvoorbeeld Planologie of Ruimtelijke Ordening)
 • Ruime ervaring als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
 • Uitgebreide én actuele kennis van de Omgevingswet

Onder ons dak huist passie!

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard!

Kom bij ons binnen

Past detachering bij jou en wil je meer weten over onze opdrachtgevers en onze werkwijze? Reageer dan direct door onderstaande stappen te volgen. Wil je eerst nog een aantal vragen stellen, neem dan gerust contact op met Margriet of Femke (contactgegevens vind je hiernaast).

Nieuwsgierig?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan snel contact op met Femke!

06 820 626 12
femke@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

Medewerker berichtenverkeer Jeugdwet

Medewerker Berichtenverkeer Jeugdwet

Jeugd Consulent

Groningen
10-16 uren
Sociaal Domein

Opvoeden kan zwaar zijn! Er zijn gezinnen die een handje hulp kunnen gebruiken om de balans in het gezin weer terug te vinden. Onze opdrachtgever heeft een hecht team van hulpverleners dat strijdt voor veiligheid binnen gezinnen in regio Groningen. Om deze hulpverlening mogelijk te maken, zoeken we – binnen het Sociaal Domein – een backofficemedewerker die verstand heeft van berichtenverkeer vanuit de Jeugdwet én die kennis heeft van de applicatie Qurentis.

Dit ga je doen

In deze rol ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het berichtenverkeer tussen de gemeente en onze opdrachtgever binnen het vrijwillig kader, of tussen gecertificeerde instellingen en onze opdrachtgever binnen het gedwongen kader. De opdrachtgever rekent en vertrouwt op jouw expertise. Ervaring met de werkzaamheden en met de applicatie Qurentis is daarom vereist! Je doet onder meer dit:

 • Controleren van indicaties op start- en einddatum, aantal uren, cliënt en productcode
 • Verwerken van indicaties in Qurentis
 • Versturen van start- en stopberichten

Dit heb jij in huis

Deze hard groeiende opdrachtgever besteedde werkzaamheden als deze eerder uit. Mede vanwege doorzettende groei willen zij jóuw kennis en expertise in huis halen. Het is daarom van belang dat je de volgende lijst af kunt vinken:

 • Je hebt ervaring met berichtenverkeer vanuit de Jeugdwet
 • Je hebt ervaring met het verwerken van indicaties in Qurentis
 • Je hebt ruimte om het aantal uren in de toekomst uit te kunnen breiden bij toename cliënten

Onder ons dak

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard!

Recruitmenthuis biedt jou  

 • Een salaris afhankelijk van jouw ervaring tussen €2136 en €3037 (schaal 6, CAO Jeugdzorg) bruto bij 36 uren per week
 • Kilometervergoeding of een leaseauto
 • Een contract o.b.v. deta-vast: Wanneer de samenwerking bevalt, kun je na verloop van tijd rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst treden
 • Een rol in een jonge, dynamische organisatie (circa 25 medewerkers) die groei wil bewerkstelligen en waarin oog is voor individuele behoeften van medewerkers
 • Een fijne werkplek in een nieuw, hip kantoor met gezellige kleuren en lekkere koffie 😉
 • Thuiswerken is ook mogelijk!
 • De vrijheid om je eigen agenda in te delen
 • Attenties bij feestdagen, een kerstpakket, toegang tot zomerbarbecue, kerstborrels en vakinhoudelijke kennissessies

Kom bij ons binnen

Recruitmenthuis

Nieuwsgierig?

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan snel contact op met Bertine!

06 459 085 78
bertine@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
Na inwinnen van positieve referentie tekenen we samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!

, , ,

Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving

JURIST VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

Jurist Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Friesland, Groningen en Drenthe
16 - 36 uur
Fysieke Leefomgeving

Als jurist binnen de overheid heb je veel passie voor je vak. Een bijdrage leveren aan de leefomgeving en de maatschappij is voor jou belangrijk. Je kennis binnen het omgevingsrecht is actueel en een handhavingsprocedure of complexe vergunningaanvraag zie jij als een uitdaging. Herken jij jezelf in deze woorden? Dan kunnen wij ongetwijfeld iets voor elkaar betekenen. Wij zijn voor gemeenten in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en voor ons team Fysieke Leefomgeving voor 16 – 36 uur op zoek naar ervaren Juristen VTH. 

Dit is wat jij gaat doen

Eén van de belangrijkste componenten in je werk is het geven van juridisch advies binnen handhavingsprocedures en/of (complexe) vergunningaanvragen. Je werkt nauw samen met onder andere toezichthouders en vergunningverleners en geeft ze waar nodig juridische ondersteuning. Naast deze taken hou jij je ook bezig met:

 • Geven van juridische advisering aan collega’s en bestuur
 • Opstellen van onder andere waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen en handhavingsbesluiten
 • Behandelen van zienswijzen
 • Voeren van verweer bij hoorzittingen
 • Behandelen van en vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures

Recruitmenthuis biedt jou

 • Afhankelijk van je ervaring zal de salariëring tussen de € 3200,- en € 6000,- bruto bij 36 uur per week zijn
 • Een (vast) contract
 • Opleidingsbudget om vakinhoudelijke kennis actueel te houden
 • Bijwonen van inhoudelijke kennissessies
 • De mogelijkheid om te kiezen tussen een leaseauto, km-vergoeding of volledige vergoeding van het openbaar vervoer

Dit heb jij in huis

Je beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen en bent communicatief sterk. Verder is het noodzakelijk dat je in het bezit bent van:

 • Afgeronde relevante opleiding WO Rechten, denk hierbij aan een specialisatie richting Bestuursrecht
 • Minimaal 2 jaar ervaring binnen een soortgelijke functie bij een overheidsinstelling

Onder ons dak huist passie!

Recruitmenthuis is een wendbaar en persoonlijk detacheringsbureau dat snel kan inspelen op de actuele vraag in de markt en op zowel jouw behoeften als die van de opdrachtgever. Wij onderscheiden ons door middel van laagdrempelig contact en nuchtere en transparante bedrijfsvoering. Onze collega’s in het veld noemen ons attent en makkelijk te benaderen. We zoeken samen met jou naar geschikte opdrachten en zorgen goed voor jou omdat we je als collega waarderen. Waarom zouden we ook niet? Jij maakt ons werk elke dag opnieuw de moeite waard!

Kom bij ons binnen

Lijkt het jou een uitdaging om op basis van detachering te werken en is je interesse naar deze gewekt? Reageer dan direct door onderstaande stappen te volgen. Wil je eerst nog een aantal vragen stellen, neem dan gerust contact op met Margriet of Femke (contactgegevens vind je hiernaast).

Nieuwsgierig?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan snel contact op met Femke!

06 820 626 12
femke@rhuis.nl

Mailen
Jij stuurt jouw cv

Bellen
Binnen 2 werkdagen hebben we telefonisch een korte kennismaking

Praten
We gaan onder het genot van koffie kennismaken

Tekenen
We tekenen samen het contract

Starten
Aan de slag bij je nieuwe opdracht!