SOCIAAL DOMEIN

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 extra taken en verantwoordelijkheden gekregen in het geven van zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Dit staat beschreven in drie wetten: Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet. Onder het sociaal domein vallen alle inspanningen die gemeenten verrichten op het vlak van participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Ook alle bijbehorende taken als handhaving bij leerplicht, passend onderwijs, reguliere en bijzondere bijstand en schuldhulpverlening vallen hieronder. Wij zorgen er continu voor dat professionals met hun kennis, ervaring en vaardigheden in de praktijk zorg- en ondersteuning kunnen bieden aan inwoners. Zij voeren hun werkzaamheden uit bij gemeenten, zorginstellingen en andere rijksoverheden.

Een greep uit onze vacatures:

– Consulent WMO | jeugd | schuldhulp
– Consulent inkomen | werk
– Gebiedsteammedewerker
– Backoffice medewerker WMO | jeugd
– Beleidsmedewerker
– Gedragswetenschapper
– Teamleider | coördinator

Nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie? Kijk dan bij onze vacatures en wie weet kunnen wij jou verder helpen. Ook kun je altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.